De 7 Dagen van Klement (computerspel)

‘De 7 Dagen van Klement’ is de nieuwe computergame van De Wentel, voor PC en Mac. Jouw keuzes bepalen hierin de toekomst van de mensen om je heen. Een uniek, diepgaand spel, dat je meeneemt in een wereld van oorzaak en gevolg, van perspectieven en mogelijkheden.

Na de val van de monarchie van Lida keert de vijftienjarige Klement met zijn ouders terug naar hun geboortestad Lida, die ze jaren geleden moesten ontvluchten vanwege kritiek op de toenmalige koning. Zoals alle kinderen komt Klement terecht op één van de ‘academies’ van de stad, de internaten waar de kinderen hun opleiding volgen. Hier moet hij zich als buitenlander en nieuweling staande houden, op een plek waar sinds de revolutie alle verhoudingen op scherp zijn komen te staan. De nieuwe machthebbers prediken vergevingsgezindheid, maar op de academie gelden andere wetten. Het is de eerste week van school na de revolutie en gezamenlijk zullen jullie de officiële opening van het nieuwe jaar vieren: een massaal evenement dat plaats zal vinden op de Wereldtentoonstelling van Lida.
Maar over 7 dagen, op de dag van de Wereldtentoonstelling, staat iets ergs te gebeuren. Het is aan jou om deze ramp te voorkomen.

Hoe zal de klas er dan uitzien? Is het mogelijk om als groep opnieuw te beginnen, of zijn de kinderen van Klas 4D net als hun ouders gedoemd om dezelfde fouten uit het verleden te maken?